Vårdskadetorg

Formgivning av mässmonter
Patientsäkerhetsmässan 2016, Älvsjö
Projektledare Åsa Agerbring
Kund SKL