Formgivning, illustration och konst, existerar parallellt.
Att arbeta inom de olika fälten är berikande och ger näring till varandra.

Med mottagaren i fokus strävar jag efter att göra saker enkla, tydliga i sitt budskap och balanserade i sitt uttryck. Det bästa är när jag kan kombinera illustration och formgivning. Jag formger främst böcker och tidskrifter, skyltar, affischer och material för utställningar.

Jag är utbildad på Konstfack i Stockholm och har också studerat på Textilhögskolan i Borås.

Min arbetsplats finns på Gamla Brandstation i Falun.

Välkommen att kontakta mig:
titti@tittilorentzson.se
070-646 97 99

Titti Lorentzson grafisk form AB
Gamla Brandstation, Sturegatan 87, 791 60 Falun

KUNDER

Arkitektur förlag
Bjursås Sparbank
Dalateatern
Dalasinfoniettan
DotGreen landskap och miljö
Falu Gruva
Falu kommun
Fönsterbacken Media
Gidlunds förlag
Länsstyrelsen Dalarna
Norrbärke Sparbank
Ordförrådet i Falun
SKL
Stora Daldansen
Nice Förlag
Svenska Kyrkan
Sätergläntan
Vansbro kommun