Karta över Rommehedslägret

Illustrerad karta över Rommehedslägret, med byggnader och trädplanteringar.