Patientsäkerhetsmässan 2016, Älvsjö

Grafiskt koncept för mässan 2016
Formgivning och produktion av mässmaterial
Projektledare Åsa Agerbring
Kund SKL