Interpretations of old wood

Grafisk form av omslag och inlaga
Författare Kristina Linscott
Gothenburg Studies in Conservation 42
Göteborgs Universitet