May Lindholm skulptur

Grafisk form av omslag och inlaga
Konstkatalog