Roströk, äpplen och Gamla Mormor

Illustration och grafisk form, omslag och inlaga. 40 sidor
Författare Agneta Barle
Kund Världsarvet Falun