Söderköping punkt nu

Grafisk formgivning av omslag och inlaga
Projektledare/författare Agneta Barle
Foto Fredrik Schlyter