Trädgårdar i Dalarna

Grafisk formgivning av omslag och inlaga
Författare/fotograf Inger Berglund
Gidlunds förlag