Vaschet

Formgivning av utställningsmaterial
Del av permanent utställning
Kund Falu Gruva