Vattnets väg till gruvan

Formgivning av vepor till utställning
Kund Falu Gruva